MVO prestatieladder niveau 3

Na een intensieve auditperiode melden wij u met enige trots dat onze organisatie voorgedragen zal worden tot certificatie volgens de MVO Prestatieladder niveau 3.

Dit managementsysteem rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met als basis o.a. de ISO 26001-norm en de Triple P-theorie (People, Planet en Profit) helpt ons om in onze dagelijkse bedrijfsvoering steeds te streven naar het aanbieden van efficiënte, performante en innovatieve schoonmaak en aanverwante facilitaire diensten. Deze diensten dienen bovendien  niet alleen te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, maar ook een veilige en gezonde werkomgeving te borgen voor onze eigen medewerkers en uiteraard ook voor alle andere stakeholders. Het bereiken van een duurzame groei die niet alleen bijdraagt tot de bedrijfsdoelstellingen, maar ook tot de economische, maatschappelijke en sociale ontwikkeling is hierbij eveneens key.
Kortom, met dit certificaat maken we de duurzame ontwikkeling die al jaren in onze genen zit, concreet en objectief.

Wij danken al onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders voor hun gezamenlijke inzet en geloven dat we hiermee een mooie stap vooruit gezet hebben in ons proces van continue verbetering.