Veiligheid

Euroclean-Atalian hecht veel belang aan veiligheid op zijn werven. Om dit engagement duidelijk te stellen wordt er jaarlijks een Veiligheids- en Milieubeleid opgesteld.

Ons veiligheids- en milieubeleid

Ons beleid inzake veiligheid en milieu is op de volgende principes gebaseerd :

Euroclean-Atalian …

  • plaatst veiligheid, gezondheid en milieu bovenaan op haar prioriteitenlijst;
  • waakt over de strikte naleving van de geldende wet- en regelgeving en integreert in zijn preventiebeleid een dynamische risicobeheersing;
  • verzekert zich ervan dat elkeen, op zijn niveau, zich bewust is van zijn rol en zijn persoonlijke verantwoordelijkheden op het vlak van preventie van ongevallen; ziektes of milieuschade gekoppeld aan zijn activiteiten;
  • beschouwt het correct rekening houden met de veiligheid, de gezondheid en het milieu als een belangrijk element in de waardering van het werk van elkeen en zeker in het werk van de hiërarchische lijn;
  • evalueert op regelmatige basis de interne beheerssystemen met betrekking tot veiligheid en milieu.  Daartoe worden resultaten gemeten, doelstellingen gedefinieerd, actieplannen opgesteld en controles georganiseerd. Deze aanpak is gebaseerd op informatie, feedback en opleiding;
  • voorziet de nodige middelen en actieplannen om bij eventuele ongevallen vakkundig te kunnen reageren; deze procedures worden gecontroleerd tijdens de oefeningen die op regelmatige basis georganiseerd worden. Indien nodig dan worden ze tevens bijgewerkt;
  • is actief bezig met het opzetten van een beleid dat gericht is op duurzaam ondernemen en waakt erover dat het energieverbruik en de productie van afval tot een minimum beperkt blijft.

Download "sheq veiligheidsbeleid"

VCA certificaat + lijst werven (beperkte scope)